Modele pistoletash

Home  /  Modele pistoletash

Urime per aksionin, por duhet te keni b… qe te stoponi dhe gjyqtaret qe do TI lirojne keta kriminele Hrram i Paci 84 kartonat qe Ju DHANE Shqiptaret moi 23 qershor 2013 ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕВОЛВЕРОТ Буренцето во кое се ставаат најчесто шест куршуми е тоа што го прави револверот поразличен Од другите C`est une sorte de. Буренцето на задната страна има околу оската шест жлебови во кои влегува «рака» за вртење која е споена СО чкрапалото. При затегнување на чкрапалото, «раката» влегува во жлебот на буренцето и го врти за онолку колку што е потребно за следната комора да се израмни СО цевката. За да биде израмнувањето што попрецизно, на буренцето има жлебови во кои влегува бравата на буренцето, сместена во внатрешната страна на рамот над чкрапалото. Цевката на револверот секогал има поголем конус (влезен дел на куршумот), бидејќи зрното поминува одредено растојание ниь комората на буренцето пред да влезе во жлебовите на цевката. Цевката и буренцето мора да бидат одвоени за буренцето да може да се врти. Кам поквалитетните и попрецизно направени револвери, il y a une de ces………………………… Поретко, удирачот (орозот) на револверот е отворен и може да се затегне СО палем, Па така пукањето е одвоено, што претставува предност ако удирачот секојпат се затегнува. Повеќето модерни револвери се СО двократно дејство, СО повлекување на чкрапалото истовремено се затегнува повлекувачот вртејќи го буренцето, се активира куршумот кога удираот ќе дојде до крајната Точка и паѓа Назад под дејство на ударниот федер.

Повеќето модерни револвери се така направени што удирачот е блокиран во долниот дел ако буренцето е извадено настрана и обратно, буренцето да не може да се извади настрана и ако удирачот е затегнат.

Comments are closed.